Polityka prywatności

YouTube

Pinterest

Facebook

Instagram

@Magdalena Serafin Strona zbudowana na platformie Webwave

MEGAN SERAFIN

Kto zbiera dane?

Ja, Magdalena Serafin, jako właścicielka sklepu Etnopia.com, zbieram dane osobowe.

 

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób i kiedy zbieram, wykorzystuję i udostępniam informacje, gdy kupujesz ode mnie przedmiot, kontaktujesz się ze mną lub w inny sposób korzystasz z moich usług za pośrednictwem etnopia.com lub powiązanych witryn i usług.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do praktyk stron trzecich, których nie jestem właścicielem ani których nie kontroluję.

Aby zrealizować zamówienie, musisz podać mi pewne informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, informacje o płatności oraz szczegóły zamawianego produktu. Możesz także przekazać mi dodatkowe dane osobowe (na przykład w celu niestandardowego zamówienia), jeśli skontaktujesz się ze mną bezpośrednio.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Mogę gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i udostępniać Twoje dane, jeśli w dobrej wierze uznam, że jest to zasadnie konieczne. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
• gdy jest to konieczne do świadczenia moich usług, na przykład gdy wykorzystuję Twoje dane do realizacji Twojego zamówienia, rozstrzygania sporów lub zapewniania obsługi klienta;
• gdy wyraziłeś zgodę, którą możesz odwołać w dowolnym momencie, na przykład zapisując się na moją listę mailingową;
• jeśli jest to konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub nakazu sądowego lub w związku z roszczeniem prawnym, takim jak zachowanie informacji o zakupach, jeśli jest to wymagane przez prawo podatkowe; I
• jeśli jest to konieczne dla celów moich uzasadnionych interesów, jeśli te uzasadnione interesy nie są nadrzędne wobec Twoich praw lub interesów, takich jak świadczenie i ulepszanie moich usług. Wykorzystuję Twoje dane w celu świadczenia żądanych usług oraz w moim uzasadnionym interesie w celu ulepszenia moich usług;  Wykorzystuję Twoje dane, jeśli jest to konieczne, aby spełnić moje obowiązki wynikające z Polityki sprzedawcy i Warunków użytkowania.

Czy dane będą udostępniane podmiotom trzecim?

Udostępniam Twoje dane osobowe z bardzo ograniczonych powodów i w ograniczonych okolicznościach, jak następuje:
• Usługodawcy. Angażuję pewne zaufane strony trzecie: [hosting, księgowość, pocztę itp.] w celu wykonywania funkcji i świadczenia usług na rzecz mojego sklepu, np. firmy kurierskie. Twoje dane osobowe będę udostępniać tym podmiotom trzecim, ale tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.
• Zgodność z prawem. Mogę gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i udostępniać Twoje dane, jeśli w dobrej wierze uznam, że jest to zasadnie konieczne, aby: odpowiedzieć na proces prawny lub na wnioski rządowe; egzekwować moje umowy, warunki i zasady; zapobiegać, badać i eliminować oszustwa i inne nielegalne działania, problemy związane z bezpieczeństwem lub problemy techniczne; lub chronić prawa, własność i bezpieczeństwo moich klientów lub innych osób.
W rezultacie mogę przekazać Twoje dane osobowe do jurysdykcji, w której obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony danych i nadzoru rządowego niż Twoja jurysdykcja. Jeśli uznam, że przekazuję informacje o Tobie poza UE, opieram się na zgodzie i konieczności umownej.

W jaki sposób dane będą wykorzystywane?

Dane osobowe, które zbieram, będą wykorzystywane w celu:
• realizacji Twojego zamówienia,
• zapewnienie obsługi klienta;
• informowanie Cię o nowościach i aktualizacjach sklepu


Jak długo dane będą przechowywane?

Przechowuję Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia moich usług i zgodnie z moją Polityką prywatności. Jednakże mogę być również zobowiązany do zachowania tych informacji w celu wywiązania się z moich obowiązków prawnych i regulacyjnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania zawartych umów. Generalnie przechowuję Twoje dane przez następujący okres: 5 lat.

Jakie prawa ma osoba, której dane dotyczą?

Masz szereg praw w odniesieniu do swoich danych osobowych:
• Dostęp. Możesz mieć prawo dostępu do przechowywanych przeze mnie danych osobowych i otrzymania ich kopii, kontaktując się ze mną, korzystając z poniższych danych kontaktowych.
• Zmień, ogranicz, usuń. Możesz także mieć prawo do zmiany, ograniczenia mojego wykorzystania lub usunięcia swoich danych osobowych. O ile nie wystąpią wyjątkowe okoliczności (np. gdy jestem zobowiązany do przechowywania danych ze względów prawnych), zazwyczaj na żądanie usunę Twoje dane osobowe.
• Obiekt. Możesz sprzeciwić się (i) przetwarzaniu przeze mnie niektórych Twoich informacji w oparciu o moje uzasadnione interesy oraz (ii) otrzymywaniu ode mnie wiadomości marketingowych po wyrażeniu przez Ciebie wyraźnej zgody na ich otrzymywanie. W takich przypadkach usunę Twoje dane osobowe, chyba że będę miał ważne i uzasadnione podstawy do dalszego korzystania z tych informacji lub jeśli będzie to konieczne ze względów prawnych.
Na potrzeby unijnego prawa o ochronie danych ja, Magdalena Serafin, jestem administratorem Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować w celu uzyskania dostępu, poprawienia lub usunięcia danych osobowych, możesz napisać do mnie na adres: shop@etnopia.com